[vc_empty_space height="-5px"]
Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem. [vc_empty_space height="10px"]
[vc_empty_space height="20px"]

Polityka prywatności

Działania Fundacji nierozerwalnie łączą się z przetwarzaniem danych osobowych. Dbanie o bezpieczne przetwarzanie danych jest naszym priorytetem.

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach przetwarzania i środkach ochrony danych jest Fundacja Good Challenge z siedzibą w Poznaniu, ul. Chociebora 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000834122 NIP7822880835 REGON 385789271.
Administrator zbiera dane niezbędne do działań zgodnych ze Statutem Fundacji. W ramach Serwisu http://goodchallenge.me/ umożliwiamy instytucjom, firmom, fundacjom, jak również osobom prywatnym branie udziału w wielu wyzwaniach, dzięki czemu możemy pomóc najbardziej potrzebującym.
Stosujemy środki techniczne i organizacyjne mające na celu odpowiednie zabezpieczenie powierzonych danych osobowych.
Użyte w Polityce Prywatności określenia, należy rozumieć w następujący sposób:
Administrator – Fundacja Good Challenge z siedzibą w Poznaniu
Serwis – strona www, za pośrednictwem której Fundacja podejmuje działania – http://goodchallenge.me/
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, zalogowana lub odwiedzająca Serwis jako gość.

Definicje

I. Przetwarzanie danych osobowych
II. Pliki cookies oraz automatyczne przetwarzanie danych
III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
IV. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe
V. Odbiorcy danych
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich
VII. Dane kontaktowe

I. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator, za pośrednictwem Serwisu, gromadzi następujące dane osobowe:
  1. rejestracja: adres e-mail.
  2. Konto Użytkownika: imię i nazwisko, pseudonim, adres e-mail, wizerunek (to Użytkownik decyduje, które dane chce udostępnić).
  3. formularz kontaktowy: imię, numer telefonu, adres e-mail, oraz ewentualnie dane, które osoba kontaktująca się wskaże dobrowolnie w treści formularza.
  4. newsletter: imię, adres e-mail.
  5. podejmowanie aktywności w ramach Serwisu: imię, pseudonim, wizerunek, inne dane, które osoba korzystająca z Serwisu dobrowolnie umieści.
  6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 2. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie. Warto podając dane mieć na uwadze ryzyko, związane z udostępnieniem wizerunku w Sieci.
 3. Dane, o których mowa powyżej przechowujemy do czasu skasowania konta Użytkownika, oraz do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń (w niezbędnym zakresie).
 4. Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes administratora lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), administrator jest uprawniony do pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Do takich danych należą: adres IP , parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Dane, o których mowa powyżej gromadzimy dla celów statystycznych.

II. Pliki cookies oraz automatyczne przetwarzanie danych

 1. Administrator może gromadzić w ramach usług serwisu dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach (przeglądarki internetowej).
 5. Administrator korzysta w celach statystycznych z programów takich jak Google Analytics, Facebook Pixel, Google Ads. Korzystanie z tych programów nie umożliwia jednak identyfikacji konkretnego Użytkownika, a jedynie pozwala na zbadanie ruchu w Serwisie.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
– wykonania zadań związanych z realizacją umowy bądź też usługi, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b RODO,
– dokonania rozliczeń podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO (w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
– dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w związku z uzasadnieniem interesem administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO,
– w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcjonalności w Serwisie, poprzez zapewnienie środków do publikacji zdjęć zawierających wizerunek na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
– statystyki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Administrator nie podejmuje decyzji będących wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

IV. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

Użytkownik ma prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 7. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Na terenie RP organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 9. do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

V. Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych mogą być osoby, które administrator upoważnił do przetwarzania danych osobowych lub zawarł umowę przetwarzania danych osobowych, podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, firmy obsługujące korespondencję, księgowość, firmy świadczące na rzecz administratora usługi techniczne, prawne, firma ubezpieczeniowa.
 3. W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie wizerunku, te dane są przekazywane do nieograniczonej liczby odbiorców odwiedzających Serwis.
  Na życzenie osoby, której dane dotyczą Administrator wskaże listę podmiotów, którym przekazane zostały dane osobowe w związku z realizacją usługi.
 4. Za pośrednictwem Serwisu, udostępniamy tzw. wtyczki, zapewniające możliwość przekierowania do serwisów społecznościowych. Istnieje możliwość, że korzystając z nich, i jednocześnie odwiedzając Serwis, aktywność w Serwisie zostanie zarejestrowana. Każdy z portali społecznościowych ma własną politykę prywatności.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  Jeśli jednak nastąpi przekazanie danych do innych podmiotów, to, tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

VII. Dane kontaktowe

W przypadku potrzeby skontaktowania się z administratorem w zakresie przetwarzanych danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: daneosobowe@goodchallenge.org.